TEMEL KİMYASALLAR

AĞIR SODA
ALUMİNYUM SÜ̈LFAT
AMONYAK
ASETİK ASİT
ASETON
ATMP
BAKIR SÜLFAT
BARYUM KLORÜR
BETAİN %35-45
BORAKS
BORİK ASİT
BUTİL ASETAT
BUTİL Dİ GLYCOL
BUTİL GLYCOL
ÇİNKO OKSİT
ÇİNKO SÜLFAT HEPTAHİDRAT
DEMİR 3 KLORÜR
Dİ AMONYUM FOSFAT
EDTA
ETİL ASETAT
FORMALDEHİT
FORMİK ASİT
FOSFORİK ASİT
GLİSERİN
HAFİF SODA
HİDROFLORİK ASİT
HİDROJEN PEROKSİT
HİDROKLORİK ASİT
İZO PROPİL ALKOL

KALSİYUM KLORÜR
KALSİYUM LİGNO SÜLFONAT
KALSİYUM NİTRAT
LAKTİK ASİT
MAGNEZYUM KLORÜR
MAGNEZYUM NİTRAT
MAGNEZYUM OKSİT
MAGNEZYUM SÜLFAT
MANGAN SÜLFAT
MONO AMONYUM FOSFAT
MONO ETANOL AMİN
NAFTALEN SÜ̈LFONAT
NİTRİK ASİT
OKSALİK ASİT
PER KLOR ETİLEN
POLİ ALUMİNYUM KLORÜR
POTASYUM HİDROKSİT
POTASYUM KARBONAT
POTASYUM KLORÜR
POTASYUM LİGNO SÜLFONAT
POTASYUM NİTRAT
POTASYUM PERSÜLFAT
POTASYUM SÜLFAT
PVA 17/88
SİTRİK ASİT ANHİDRAT
SİTRİK ASİT MONOHİDRAT
SIVI KOSTİK
SIVI SODYUM METABİSÜLFİT
SODYUM ASETAT

SODYUM Bİ KARBONAT
SODYUM Bİ SÜLFAT
SODYUM GLUKONAT
SODYUM HEGZAMETA FOSFAT
SODYUM HİDRO SÜLFİT
SODYUM HİPOKLORİT
SODYUM HİDROKSİT %32(SIVI KOSTİK)
SODYUM HİDROKSİT %46-48(SIVI KOSTİK)
SODYUM HİDROKSİT BONCUK (BONCUK KOSTİK)
SODYUM HİDROKSİT PAYET (PAYET KOSTİK)
SODYUM KLORİT
SODYUM METABİSÜLFİT
SODYUM MOLİBDAT
SODYUM NİTRAT
SODYUM PERKARBONAT
SODYUM PERSÜLFAT
SODYUM SİLİKAT
SODYUM SÜLFAT
SODYUM TİYOSÜLFAT
SODYUM TRİ POLİ FOSFAT
SÜLFAMİK ASİT
SÜLFÜRİK ASİT
TİYOÜRE DİOKSİT
TRİ KLOR ETİLEN
TRİ SODYUM FOSFAT
TRİ SODYUM SİTRAT
ÜRE